Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Snorre B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 28. - 30. 11.2011 tilsyn med innretningen Snorre B.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere Statoils forankring, styring og oppfølging av radio- og kommunikasjonssystemer.

Videre var målet å verifisere forhold knyttet til tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot relevante krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • kommunikasjonsansvarlig
  • vedlikehold og testing av SART
  • mann-over-bord båt (MOB-båt)
  • VHF for bruk i livbåt
  • godkjennelse på VHF radioutstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • radioutstyr for bruk i flåter
  • kraftforsyning/batterier


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77