Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektoppfølging av Johan Sverdrup

Ptil førte 3. og 4. mars 2016 tilsyn med Statoil sin styring av Johan Sverdrup-prosjektet.


Målet er å føre tilsyn med at selskapets planer og beslutninger, i fasen mellom design og fabrikasjon, sikrer at arbeidsprosesser og løsninger benyttes i selskapets forbedringsarbeid. Videre å føre tilsyn med selskapets deling av erfaringer og realisering av HMS-gevinster.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til elektriske anlegg.    

Johan Sverdrup er lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet vil bygges ut i flere faser. I første fase vil det være et feltsenter med prosess-, bore-, stigerørs- og boliginnretning. Innretningene har stålunderstell, er forbundet med broer og står på et havdyp på omtrent 120 meter. Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019 og feltet har en produksjonshorisont til 2050.

Statoil har fått frist til 22. april 2016 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95