Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av produksjonsinnretning på Martin Linge

Ptil har ført tilsyn med Totals prosjektering av produksjonsinnretning for bruk på Martin Lingefeltet.


Total E&P Norge AS er operatør på Martin Lingefeltet som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 42 km vest for Oseberg.

Feltet vil bli utbygd med en integrert, bunnfast produksjonsinnretning og med en flyttbar innretning for lagring og transport. Produksjonen på feltet er planlagt startet i 2016. Innretningen designes av det franske selskapet Technip.

Ptil har ført tilsyn med Totals prosjektering av produksjonsinnretningen med hensyn til ivaretakelse av krav til tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet ble gjennomført ved Totals kontor i Stavanger og ved Technip i Paris, 24. og 25. september 2014.

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til trykkavlastning av trykktanker ved brann.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til klarhet og konsistens i styrende dokumentasjon og til innretningsspesifikke ytelseskrav.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77