Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av Maria

Ptil har ført tilsyn med Wintershalls styring av prosjekteringsarbeidet for Mariautbyggingen.


Wintershall Norge AS er operatør for Mariafeltet, som er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Nordsjøen, ca 45 km sør for Heidrun.

Feltet vil bli bygd ut med undervannsløsning og knyttes til produksjonsinnretningene på Kristin, Heidrun og Åsgard B. Maria er Wintershalls første feltutbygging på norsk sokkel.

Ptil førte 19.11.2015 tilsyn med hvordan Wintershall ivaretar regelverkets og selskapets egne krav i prosjekteringen av havbunnsanlegg og rørledningssystemer til Mariafeltet.

Tilsynet avdekket ingen avvik eller forbedringspunkter ved prosjektgjennomføringen.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77