Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av Cat J boreinnretninger

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med Statoils prosjektering og bygging av Cat J boreinnretninger.


Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i hovedprioriteringene barrierer og risikoutsatte grupper. Tema for oppgaven var knyttet til arbeidsmiljø, boring og brønnaktiviteter, materialhåndtering og beredskap.

Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:
• Gjennomføring av arbeidsmiljøstudier
• Støy
• Ferdigstillelse av kranstudie
• Tilkomst for vedlikehold av offshorekraner
• Nød-operasjon av personellvinsjer
• Livbåtstasjoner
• Beredskapsanalyse
• Evakuering


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77