Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Prosafe - Safe Scandinavia

Petroleumstilsynet gjennomførte 24. og 25. mars 2015 tilsyn med landorganisasjonen til Prosafe.


Målet var å verifisere at Prosafe har et robust system for verifikasjon av konstruksjon og maritime systemer, spesielt rettet mot aldringsmekanismer.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Verifikasjon av korrosjonsbeskyttelse
  • Overvåking av endring i konstruksjon og maritime systemer
  • Kriterier for gransking av fare- og ulykkessituasjoner

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064