Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Prosafe AS - Safe Boreas

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 11.3.2013 og 16.4 – 19.4.2013 tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø-, beredskaps-, logistikk- og materialhåndteringsforhold i prosjekteringen av den flyttbare boliginnretningen Safe Boreas.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere at prosjektet har etablert nødvendige styringssystemer og tilhørende prosesser i prosjekterings- og fabrikasjonsfasen for å tilrettelegge for drift av innretningen innenfor gjeldende regelverkskrav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • arbeidstakermedvirkning
 • arbeidsmiljøforhold
 • støyeksponering
 • nødbelysningsbehov
 • organisasjons- og bemanningsstudie
 • evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Identifisering av avvik
 • designbasis for prosjektet
 • involvering av offshorepersonell i studier og analyser
 • støysluse til maskinkontrollrommet
 • materialhåndtering
 • slangestasjon
 • løftesjakter
 • laste- og lagerdekk
 • helikopterdekk
 • merking og skilting
 • analyser og studier

 

Journal 2013/278

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95