Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Prosafe

Ptil har ført tilsyn med Prosafes systemer og praksis med hensyn til risikoutsatte grupper.


Risikoutsatte grupper er kategorier av arbeidstakere som på grunn av sine oppgaver er særlig eksponert for bestemte typer risiko.

Ptil førte i tiden 24.–28.10.2016 tilsyn med Prosafes systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte gruppe, og om tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste blir praktisert i samsvar med kravene i regelverket.

Tilsynet ble gjennomført i form av et møte i Prosafes lokaler på Forus og med etterfølgende verifikasjon om bord på boliginnretningen Safe Zephyrus.

Tilsynet påviste avvik med hensyn til:

  • Kartlegging og risikovurdering
  • Prioritering, implementering og verifisering av tiltak
  • Kommunikasjon og rolle-/ansvarsavklaring
  • Arbeidstakermedvirkning

Prosafe har fått frist til 12.1.2017 med å svare på hvordan avvikene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95