Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Point Resources – Jotun A

Vi har ført tilsyn med operatørselskapet Point Resources rettet mot risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring på Jotun A.


I perioden fra 26.2.2018 til 22.3.2018 førte vi tilsyn med Point Resources, og selskapet ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til storulykkerisiko, herunder selskapets prosesser for risiko-, barriere og vedlikeholdsstyring, på Jotun A-innretningen.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Point Resources sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold på Jotun A-innretningen.

Resultat
Tilsynet vårt viste at Point Resources har behov for å rette oppmerksomhet mot utvikling, implementering og oppfølging av selskapets prosesser knyttet til storulykke, og sammenhengen mellom risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring. Dette er basert på rapportens avvik, forbedringspunkter og kommentarer.

I tilsynet identifiserte vi avvik knyttet til barrierestyring, grunnlag for beslutninger, risikoanalyser, vedlikehold og styring av vedlikehold, klassifisering, vedlikeholdsprogram, merking, vedlikehold av Ex-utstyr og oppfølging av vedlikeholdseffektivitet.

Videre identifiserte vi forbedringspunkter knyttet til dokumentasjon av effekten av automatisk brannvannsutløsning ved bekreftet gassdeteksjon, gjennomføringer i brannskiller, nødavstengingssystemet og planlegging og prioritering.

Vi har bedt Point Resources gi oss melding innen 15. august 2018 om hvordan avvikene vil bli håndtert, og om deres vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Om Jotun
Jotunfeltet ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 25 kilometer nord for Balder. Jotun ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1997. Produksjonen startet i 1999.

Feltet er bygd ut med Jotun A, et kombinert produksjons- og lagerskip (FPSO), og en brønnhodeinnretning, Jotun B.

Feltet sluttet å produsere i 2016. Ifølge disponeringsvedtaket skal Jotun B fjernes innen 2020. Jotun A skal fortsatt brukes av Balder og Ringhorne Øst inntil disse feltene slutter å produsere. Jotun A skal fjernes innen 2023.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77