Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Pandion Energy as

25. mai 2018 førte vi tilsyn med Pandion Energy as (Pandion) som rettighetshavere i utvinningstillatelser.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere at Pandion har et styringssystem og en praktisk oppfølging av sin rolle som rettighetshaver i henhold til norsk regelverk, og at selskapet har en robust kompetanse og kapasitet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.

Pandion ble kvalifisert som rettighetshaver i juni 2017. Selskapet har anskaffet eierandeler ved kjøp av utvinningstillatelser fra Tullow Oil Norge AS, kjøp av andeler i utvinningstillatelsene Valhall og Hod og i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017). Selskapet har eierandeler i ti utvinningstillatelser, hvor fire av disse omfatter utviklings- og produksjonsaktiviteter og øvrige leteaktiviteter.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95