Gå til hovedinnhold

Tilsyn med OSM Offshore – Haven

Vi har ført tilsyn med OSM Offshore og den flyttbare boliginnretningen Haven. Tilsynet var rettet mot beredskap og helikopterdekk.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i dagene 3. til 6. september 2018.

Haven er en oppjekkbar boliginnretning med plass til 444 personer om bord. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2011. Fra juni 2018 har den vært i bruk som boliginnretning på Johan Sverdrup-feltet, hvor Equinor er operatør.

Haven er eid av Master Marine og driftsansvarlig er OSM Offshore.

Målet med tilsynet var å verifisere at regelverkets krav følges opp innenfor styring av beredskap og helikopterdekk.

Det ble observert avvik knyttet til brannstasjoner og forbedringspunkt knyttet til system for trening av beredskapsorganisasjon og evakuering fra heis.

Vi har bedt OSM Offshore innen 16. november melde tilbake til oss hvordan de vil håndtere avviket og hvordan de vurderer de forbedringspunktene som er observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77