Gå til hovedinnhold

Tilsyn med OSM Offshore as – Haven

I perioden 14.-16. mai 2018 førte vi tilsyn med OSM Offshore as (OSM) innen områdene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring på Haven.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat
Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Elektriske installasjoner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Anlegg for avbruddsfri strømforsyning
  • Nødbelysning
  • Brannslokkesystem i maskinrom
  • Ventilasjon og overtrykk i boligkvarteret
  • Vedlikeholdsstyring

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Opplæring og familiarisering
  • Status for sikkerhetssystemer

OSM har fått frist til 15. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77