Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Oseberg Vestflanken 2

Vi har ført tilsyn med design og fabrikasjon av kontrollkabelen til Oseberg Vestflanken 2.


Oseberg Vestflanken 2 består av tre olje- og gasstrukturer i Nordsjøen, om lag åtte kilometer nordvest for Oseberg feltsenter.

Feltet skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform. Brønnene skal fjernstyres fra Oseberg feltsenter.

Brønnhodeplattformer uten boligfasiliteter, helikopterdekk og livbåter er nytt i Norge, men er i bruk andre steder, blant annet på dansk og nederlandsk sokkel.

I dagene 9. og 10. februar 2017 førte vi tilsyn med Statoils styring av design og fabrikasjon av kontrollkabelen som skal forbinde Oseberg Vestflanken 2 med Oseberg feltsenter. Tilsynet fant sted hos leverandøren Technip i Newcastle.

Bakgrunnen for tilsynet er flere hendelser knyttet til kontrollkabler på norsk sokkel, samt informasjon i plan for utbygging og drift (PUD) for utbyggingen. Kontrollkabelen anses som en sikkerhetskritisk komponent, ettersom den vil være den eneste kanal for kommunikasjon og strømforsyning mellom feltsenteret og den ubemannede innretningen på Vestflanken 2.

Tilsynet er forankret i vårt hovedtema for 2017 - "Trenden skal snus" - og spesielt spissingene mot robusthet og standardisering.

Det ble ikke påvist noen avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist et forbedringspunkt vedrørende dokumenthåndtering.

Vi har bedt Statoil innen 28. april 2017 melde tilbake hvordan forbedringspunktene og en øvrig kommentar i rapporten blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77