Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ormen Lange, Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring av arbeidsmiljø og beredskap, rettet mot personell fra G4S på Nyhamna 19.-21.8.2013.


Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at G4S og Shell Nyhamna hadde etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for gruppen arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlig.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøfaktorer
  • tiltak for å redusere arbeidsmiljørisiko
  • kompetanse
  • arbeidstid
  • påserolle

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til rolle- og ansvarsavklaring.

Journal 2012/550

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064