Gå til hovedinnhold

Tilsyn med organisasjonsendringene i Engie E&P Norge AS

23. og 24. august 2017 førte vi tilsyn med organisasjonsendringene i konsernet og helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko (HMS) mot Engie E&P Norge AS (Engie).


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke hvordan Engie har vurdert risiko både enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretok hensynet til storulykkes- og arbeidsmiljørisiko både på kort og lang sikt.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til HMS-mål.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til beslutningsunderlag og analyser for overvåking av risiko under og etter endringsprosesser.

Engie har fått frist til 5. januar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77