Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av vedlikehold og barrierer på Scarabeo 8.

Ptil førte i perioden 17. desember 2015 til 21. januar 2016 tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) og selskapets oppfølging av vedlikehold og barrierer på Scarabeo 8.


Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet har nødvendige styringssystemer og tilhørende prosedyrer for vedlikehold av innretningen innenfor de regelverkskrav som gjelder på norsk sokkel knyttet til fagområdene vedlikehold og vedlikeholdsstyring, og risiko- og barrierestyring.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring
  • Nødbelysning

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierer
  • Brannslokningssystemer
  • Overvåking og kontroll
  • Kompetanse og opplæring
  • Oppfølging av vedlikehold

Saipem har fått frist til 11. april 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.  

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77