Gå til hovedinnhold

Tilsyn med OMV

Ptil gjennomførte 27.-28.mai 2015 tilsyn med OMV sin boring i nordområdene.


Målet med tilsynet var å verifisere at OMVs forankringsanalyser og verifikasjoner er i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til verifikasjon av analyser.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Kalibrering av modellresultater
  • Beskrivelse av meteorologiske og oseanografiske forhold
  • Frekvensresponsfunksjonene

OMV har fått frist til 10.juli 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00