Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Odfjell Drilling og konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlantic

Den 3. og 4. september 2018 førte vi første del, av et todelt tilsyn, med konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlanctic.


Deepsea Atlantic er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen MODU GVA 7500. Innretningen opererest av Odfjell Drilling AS. Deepsea Atlantic sto ferdig i 2009, er registrert i Norge og har klasse i DNV GL.

Bakgrunn
Deepsea Atlantic skal ha klassing innen februar 2019. Vi ønsker å gjøre tilsyn i 2018 som er inndelt i to faser – ett tilsyn ved drifts/landorganisasjonen (del 1) og et påfølgende tilsyn med befaring om bord ved verft (del 2), dersom innretningen skal tas inn til verft. I tilsynets del 1 ønsket vi å se på hvordan innretninger med samsvarsuttalelse (SUT) håndteres i drift, spesielt med hensyn til forberedelse til klassing innen konstruksjoner og maritime systemer.

Mål
Målet med tilsynet, var å bekrefte gjennom presentasjoner, samtaler og stikkprøver at Odfjell Drillings ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet er i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.
Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging og verifikasjoner av aktiviteter.

Odfjell Drilling har fått frist til 12. oktober 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77