Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Odfjell Drilling – Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet gjennomførte 9.-10. juni 2015 tilsyn med landorganisasjonen til Odfjell Drilling innen konstruksjonssikkerhet.


Målet med tilsynet var å verifisere at Odfjell Drilling har gode systemer knyttet til verifikasjon av konstruksjon og maritime systemer, særlig rettet mot inspeksjonsfunn og aldring.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til oppfølging av underleverandører.

Odfjell Drilling har fått frist til 30.8.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00