Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ocean Rig as - Leiv Eiriksson

20. og 21. september 2017 førte vi tilsyn med Ocean Rig as og Leiv Eiriksson innen konstruksjonssikkerhet.


Mål
Målet med tilsynet var å bekrefte gjennom presentasjoner, samtaler og stikkprøver at Ocean Rig har gode systemer knyttet til verifikasjon av konstruksjon og marine systemer, spesifikt rettet mot robusthet, bølger i dekk, barrierer, levetidsutfordringer og inspeksjonsfunn.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Dokumentasjon av airgap i operasjonskondisjon
  • Oppfølging av underleverandører
  • Ytelseskrav til lokal manuell lukking av vanntette dører
  • Måling av gap mot nye forskrifter

Ocean Rig as har fått frist til 2. november 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77