Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Nyhamna- AS Norske Shell

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 17.–19.9.2013 to tilsynsaktiviteter på Nyhamna landanlegg, et storulykketilsyn og et tilsyn rettet mot barrierestyring og oppfølging av gasslekkasjer.


Mål
Målsettingen med aktivitetene var å verifisere at Nyhamna ivaretar kravene i regelverket relatert til de utvalgte tema.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • beredskapsanalyse
  • gassutslipp

 

Journal 2013/1101

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064