Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell og rettighetshavere i utvinningstillatelsen for Draugen

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med landorganisasjonen til Norske Shell og rettighetshaver Petoro i utvinningstillatelsen for Draugen.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Norske Shell som operatør planlegger for sikker drift i senfase på Draugenfeltet og hvordan Petoro ivaretar sin rolle som rettighetshaver.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter i dette til tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064