Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell Nyhamna – Ormen Lange

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 20.-22.5.2014 tilsyn med detaljprosjektering og barrierestyring av Nyhamnautvidelse-prosjektet hos Kværner.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan A/S Norske Shell og involverte kontraktører ivaretar regelverkskrav til risikoreduksjon og barrierer spesielt innen området teknisk sikkerhet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Eksplosjonslaster
  • Korrosjon
  • Trykkavlastningssituasjoner

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77