Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell – Nyhamna

Ptil gjennomførte 27.-30.april 2015 tilsyn med styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet knyttet til planlegging og utførelse av stillasarbeid på Nyhamna.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Norske Shell (Shell) påser og legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av stillasarbeid.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til

  • Kontroll av stillas
  • Opplæring
  • Påseplikten
  • Vernetjenesten

Det blei ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Shell har fått frist til 7.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00