Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell – Draugen GBS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 26.-27. februar 2014 tilsyn med dewateringsystemet på Draugen GBS.


Mål
Målet med oppgaven var å få mer informasjon angående gjennomføringen av dewateringsystemet, og de bakenforliggende analyser og modellforsøkene som viser behovet for å gjeninnføre dewatering som konstruksjonsmessig tiltak.

Videre ønsket vi å ta stikkprøver knyttet til avviksbehandlingen, analysegrunnlaget og Shell sin kvalitetssikring av analyser, tester og forsvarlighetsvurderinger i avviket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • verifikasjoner
  • utmattingsanalyser
  • avviksbehandling

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til bølgelastberegningene.

 

Journal 2014/95

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064