Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell – Draugen

Vi har ført tilsyn med A/S Norske Shell (Shell) rettet mot utskifting av fleksible stigerør på Draugenfeltet.


I perioden 26.-27. juni 2018 førte vi tilsyn med Shell og deres arbeid med utskifting av fleksible stigerør på Draugenfeltet i Norskehavet.

Målet med tilsynsaktiviteten var å se til at nye fleksible stigerør på Draugen blir prosjektert og fabrikkert i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Tema i tilsynet inkluderte status og planer, håndtering av risiko, involvering av drift, styrende dokumentasjon, analyser, avvikshåndtering, oppfølging av leverandører, verifikasjonsaktiviteter, læring og dokumentasjon.

Resultat
Tilsynet identifiserte ingen avvik fra regelverket, men to forbedringspunkt. Dette omfatter områdene risikostyring og undersøkelser og kontinuerlig forbedring.

Vi har bedt Shell innen 1. september 2018 gi oss tilbakemelding med sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77