Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norsk Yrkesdykkerskole

Vi har ført tilsyn med Norsk Yrkedsdykkerskole og deres opplæring av yrkesdykkere.


Den 13. september 2017 førte vi tilsyn med Norsk Yrkesdykkerskole. Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at skolen, gjennom sitt styringssystem, driver en forsvarlig opplæring av dykkere som får utstedt sertifikater fra norske myndigheter, og at denne opplæringen er i henhold til gjeldende rammer.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77