Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norecos styring av beredskapsmessige forhold ved leteboring

Ptil har ført tilsyn med Norecos styring av beredskapsmessige forhold i forbindelse med boring av letebrønn 7228/1-1 med den flyttbare boreinnretningen Aker Barents.


Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon og styringssystem på innretningen relatert til fagområdet beredskap, opp mot gjeldende krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • intern håndtering av avvik
  • strategi for redning av personer i livbåter
  • værvarsler og meteorologiske observasjoner

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77