Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Njord A

Vi har ført tilsyn med prosjektering og fabrikasjon i forbindelse med ombygging av Njord A.


Njord er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Statoil er operatør for feltet, som er bygd ut med en halvt nedsenkbar bore-, bolig- og produksjonsinnretning i stål - Njord A, og en flytende lagerinnretning - Njord B.

Produksjonen på Njord startet i 1997.

Vi har ført tilsyn med Njord A i forbindelse med ombygging av skroget og dekkskonstruksjonen. Tilsynet fant sted 14. mars 2017 i Statoils kontorer på Fornebu og 16. mars ved Kværner Stord.

Tilsynet fokuserte på prosjektering og fabrikasjon, og fant sted i form av presentasjoner fra Statoil og leverandører, samt verifikasjoner på byggeplass.

Formålet med tilsynet var å følge opp at prosjekteringen, tilstandsvurderingen og modifikasjonene av skrog og dekkskonstruksjon er i samsvar med regelverket og at robuste løsninger blir valgt.

Det ble ikke påvist noen avvik i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til:

Statoil er bedt om innen 28. april 2017 å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.