Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Neptune – Fenja

Vi har ført tilsyn med Neptune Energy Norge AS (Neptune) rettet mot fabrikasjon av produksjonsrør for Fenja.


Fenja ligger i Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Njord. Vanndybden i området er 325 meter. Feltet ble påvist i 2014, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i april 2018. Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med totalt seks brønner knyttet til Njord A-innretningen.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 8. oktober 2018.

Bakgrunn
Fenjafeltet er planlagt bygget ut med bruk av feltrør hvor det anvendes ny teknologi i form av rør-i-rør med elektrisk oppvarming (ETH).

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at kvalifisering og produksjon/testing av feltrør til Fenja blir gjennomført i henhold til etablerte krav og standarder. En del av oppgaven var å føre tilsyn med hvordan operatøren utfører sin påseplikt overfor leverandøren TechnipFMC.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte ingen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til manglede dokumentasjon for valg av anerkjent standard innenfor elektrisk anlegg.

Neptune har fått frist til 18. desember 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77