Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling - Yme

Ptil gjennomførte sammen med Meteorologisk institutt (Met.no) tilsyn med innsamling av naturdata på Yme innretningen 27.9.2010.


Regelverket krever at utvalgte aktører på norsk sokkel gjennomfører naturdatainnsamling. Det måles og rapporteres for eksempel lufttrykk, vind, lufttemperatur og -fuktighet, sjøtemperatur, bølgehøyde.

Kvaliteten på innsamlingen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Meteorologisk Institutt sin nasjonale værdatabase.

Tilsynet ble gjennomført i forbindelse med ferdigstilling av innretningen ved Rosenberg Verft i Stavanger.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Yme er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Yme, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat
Gjennomgang av den fysiske plasseringen av utstyret som skal nyttes til innsamling av naturdata var generelt sett tilfredsstillende. Rapporten etter tilsynet inneholder imidlertid enkelte merknader til plassering og valg av utstyr.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77