Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Draugen

Ptil gjennomførte sammen med Meteorologisk Institutt en tilsynsaktivitet rettet mot operatøren sin styring av naturdatainnsamling på Draugen i tidsrommet 8.-10.6.2016.


Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Draugen.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95