Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Mongstad – oppfølging av hendelser

Ptil har ført tilsyn med Statoil sin oppfølging etter hendelsene på Mongstad i juni hvor et dreiestål løsnet fra dreiebenk under maskinering og en lastearm ble utilsiktet frakoblet.


Målet med tilsynet er å belyse forhold rundt selve hendelsene, Statoils granskninger og gjennomføring av tiltak for læring i organisasjonen samt bidra til å sikre at hendelser ikke oppstår på ny.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til gransking av hendelsene.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til systematisk gjennomgang av hendelsene.

Statoil har fått frist til 18. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95