Gå til hovedinnhold

Tilsyn med MOL Norge – letebrønn 2/6-6 S

Vi har ført tilsyn med MOL Norge i forbindelse med selskapets første boreoperasjon på norsk sokkel.


MOL Norge (MOL) har søkt om samtykke til leteboring av brønn 2/6-6 S i Nordsjøen. Dette er selskapets første egenopererte boreoperasjon på norsk sokkel. Som en del av samtykkebehandlingen har vi ført tilsyn med MOLs planlegging av gjennomføring av boringen. Tilsynet ble gjennomført 20. juni 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å etterprøve selskapets robusthet med hensyn til styring av helse, miljø og sikkerhet i planlegging og forberedelse til gjennomføring av letebrønn 2/6-6 S.

Krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet med referanse til styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystemet ble fulgt opp under tilsynet, samt verifikasjon av at styring av HMS er tilstrekkelig ivaretatt av selskapet.

I tillegg måtte selskapet vise at de har robusthet og sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser under gjennomføringen av leteboringsaktiviteten.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet, men ett forbedringspunkt angående interne krav.

Vi har bedt MOL innen 30. oktober 2018 gi oss sin vurdering av dette forbedringspunktet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77