Gå til hovedinnhold

Tilsyn med MOL Norge – konstruksjonssikkerhet

Vi har ført tilsyn med MOL Norge og stedsspesifikke analyser av bærende konstruksjoner i forbindelse med selskapets første boreoperasjon på norsk sokkel.


Den 14. august 2018 førte vi tilsyn med MOL Norge. Selskapet har søkt om samtykke til leteboring av brønn 2/6-6 S i Nordsjøen. Dette er MOL Norges første egenopererte boreoperasjon på norsk sokkel.

Temaet for tilsynet var stedsspesifikke analyser av bærende konstruksjoner.  Vi ønsket ved stikkprøver å se på hvordan MOL Norge følger opp konstruksjonsmessige forhold i forbindelse med stedsspesifikke analyser på borelokasjonen.

Det ble ikke identifisert noen avvik fra regelverket, men vi observerte noen forbedringspunkt, som vi har bedt MOL Norge gi sin vurdering av innen 27. september i år.

Forbedringspunktene omfattet erosjon rundt leggene, lave kollisjonsfrekvenser for besøkende skip, høyden på bølgekammen og manglede vurderinger av jordskjelvlaster.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77