Gå til hovedinnhold

Tilsyn med materialhåndtering – Skarv FPSO

Ptil førte i perioden 30. september – 4. oktober 2013 tilsyn med BP Norge AS sin styring av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr om bord på Skarv FPSO.


Ptil skal følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette å bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Ptil skal bidra til å redusere risikoen i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene gjennom sine aktiviteter tilrettelegger for teknisk- og operasjonell integritet. Ptil sitt tilsyn med materialhåndtering på Skarv FPSO vurderes som et ledd i å oppnå ovennevnte målsetning.

Mål
Målet med tilsynet er å verifisere selskapets styring av teknisk, operasjonell og administrative forhold vedrørende materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr på Skarv FPSO i forhold til selskapets egne krav og myndighetskrav.

Dette omfatter også vurdering av:

- Forholdet mellom oppgavers omfang og organisasjonens / personellets kapasitet og kompetanse

- Forhold mellom roller, ansvar, krav og tilgjengelige ressurser.

- Samhandling mellom hav og landenheter i styring og gjennomføring av ulike typer vedlikehold.

Resultat
Ptils hovedinntrykk er at BP Norge AS har god styring på vedlikehold og oppfølging av løfteinnretninger om bord på Skarv FPSO. Vedlikeholdssystemet "Workmate" fungerer etter tilsynets vurdering bra og er godt oversiktlig. Driftsorganisasjon om bord i Skarv FPSO er personer med lang og bred erfaring innenfor sine felt.

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til samsvar til referanser, løst løfteutstyr og lastbærere.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77