Gå til hovedinnhold

Tilsyn med materialhåndtering og arbeidsmiljø – Yme MOPUStor

Ptil førte i perioden 1.- 3.6.2010 tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering og teknisk arbeidsmiljø på Talismans produksjonsinnretning Yme. Tilsynet identifiserte flere avvik fra regelverket.


Tilsynet var en videreføring av tidligere tilsyn (23.- 26.3.2009) på innretningen innenfor disse fagområder.

Innretningen er en oppjekkbar produksjons- og lagerinnretning med boligmodul (MOPUStor), for tiden under bygging ved Adyard Liva-verftet i Abu Dhabi.

Bakgrunn
Bakgrunn for tilsynet er at SBM (Single Buoy Mooring) har prosjektert og er ansvarlig for fabrikasjon av MOPUStor som skal leies ut til Talisman Energy Norge AS (TENAS) for
benyttelse på Ymefeltet. TENAS er operatør og har i denne sammenheng søkt samtykke til bruk av innretningen.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at TENAS bygger Yme-innretningen i henhold til regelverkets krav innenfor områdene materialhåndtering og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. I denne sammenhengen ble det blant annet fokusert på ressursbruk, planlagte og gjennomførte aktiviteter, arbeidsmiljøkartlegginger, materialhåndteringsanalyser, erfaringsoverføring, arbeidstakermedvirkning, avvikshåndtering og designløsninger.

Resultat
Det ble identifisert avvik vedrørende oppfølging av arbeidsmiljø, avvikshåndtering, innretningsspesifikke prosedyrer for bruk av løfteinnretninger, førstegangskontroll av
offshorekranene, bruk av offshorekranene, bruk av tekniske løsninger, transportveier, tilkomst og materialhåndtering. Det ble videre identifisert forbedringspunkt innenfor dokumentasjon av samsvar med arbeidsmiljøkrav.

Avvik

Operatørs oppfølging av arbeidsmiljøforhold
Plan for oppfølging av arbeidsmiljø under konstruksjon og ferdigstillelse var mangelfull.

Identifisering, registrering og håndtering av avvik
Utilstrekkelig identifisering, registrering og håndtering av avvik

Manglende innretningsspesifikke prosedyrer for bruk av løfteinnretninger
Innretningsspesifikke prosedyrer for bruk av løfteinnretninger var ikke ferdig utarbeidet.

Førstegangskontroll av løfteutstyr var ikke gjennomført
Førstegangskontroll av offshorekranene eller annet løfteutstyr som løftebjelker, løfteører, tannstangheis, MOB-båt davit var ikke gjennomført.

Manglende dokumentasjon på at offshorekran kan brukes som utsettingsarrangement for MOB-båt.
Det var ikke gjennomført beregninger på dynamiske belastninger for bruk av offshorekranene som utsettingsarrangement for mob-båt.

Tekniske løsninger
Manglende bruk av oppdaterte tekniske utstyr/løsninger som kan legge til rette for forsvarlig arbeidsmiljø og materialhåndtering.

Utstyr var plassert slik at det stenger for planlagte transportveier
Flere transportveier på innretningen var ikke utformet slik at materialhåndtering kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte.

Tilkomst til utstyr
Mangelfull tilkomst til utstyr under operasjon og vedlikehold.

Mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering i prosessanlegg
Det ble avdekket mangelfull tilrettelegging for vertikal og horisontal materialhåndtering i prosessanlegget.

Forbedringspunkter

Dokumentasjon av samsvar med arbeidsmiljøkrav i regelverket
Mangelfull plan for implementering av kvalitative ”as built” data i WEAC dokumentasjon for å vise samsvarsmåling mot regelverkskrav

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77