Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet gjennomførte 26.3.2015 tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) og utbyggingsprosjektet for Martin Linge lagerskip.


Total E&P Norge AS er operatør på Martin Linge-feltet som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, cirka 42 km vest for Oseberg.

Utbyggingsprosjektet for Martin Linge omfatter blant annet konvertering av tankskipet Hanne Knutsen til bruk som lagerskip på feltet. Knutsen har en kontrakt med Total om utleie av en FSO til Martin Linge-feltet og tankskipet skal bygges om til dette formålet.

Feltet vil bli utbygd med en integrert, bunnfast produksjonsinnretning og med en flyttbar innretning for lagring og transport. Produksjonen på feltet er planlagt startet i 2016. Innretningen designes av det franske selskapet Technip.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064