Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge-utbyggingen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 4. og 10.4.2013 tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold, materialhåndtering og beredskap i Martin Linge-utbyggingen med hovedvekt på innretningens topside.


Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten i denne fasen av prosjektet er å vurdere om Total og Technips styring av arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap i Martin Linge-utbyggingen i prosjekteringsfasen er tilstrekkelig til å sikre samsvar med gjeldende krav til styring i den aktuelle prosjektfasen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • kravsetting og kommunikasjon av krav
  • planlegging og gjennomføring av analyser
  • arbeidstakermedvirkning og brukerinvolvering
  • materialhåndtering
  • varmepåvirkning av offshorekran

Brev til Total E&P Norge
Tilsynsrapport – Martin Linge-prosjektet

Journal 2013/233
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064