Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge

Ptil har ført tilsyn med Totals styring av byggingen av boligkvarteret til Martin Linge.


Tilsyn under prosjektering og bygging av innretninger har stor betydning fordi det i disse fasene blir lagt viktige premisser for forsvarlig drift når innretningene senere blir tatt i bruk.

I dagene 20. og 21.9.2016 førte Ptil førte med hvordan Total E&P Norge AS (Total) styrer byggeprosjektet for Martin Linge boligkvarter (LQ), med hensyn til materialhåndtering, beredskap og arbeidsmiljø. Tilsynet fant sted på byggeplassen hos Apply Emtunga i Gøteborg.

Det ble påvist ett avvik knyttet til tilrettelegging for materialhåndtering i området for helikopterdrivstofftanker.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

  • sikkerhetsmerking på maskiner 
  • planlegging av tilkomst for bolteinspeksjon
  • samlet vurdering av helserisiko
Total har fått frist til 30.11.2016 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og hvordan selskapet vurderer forbedringspunktene.
 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95