Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Mærsk Reacher - maritime systemer og bærende konstruksjoner

Ptil førte 21.-22.3.2011 tilsyn med Maersk Drilling Norge AS (Maersk) knyttet til dokumentasjon av maritime systemer og bærende konstruksjoner på Mærsk Reacher.


Tilsynet har sin bakgrunn i at Maersk 21.12.2010 søkte om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare innretningen Mærsk Reacher.

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Maersk har gjort de nødvendige målinger og tiltak for å sikre seg at Mærsk Reacher er i samsvar med petroleumsregelverket for maritime systemer og bærende konstruksjoner.

Resultat
Det ble avdekket ett avvik fra forskriftsbestemmelser, som gjaldt manglende analyser av konstruksjonene for bruk på norsk sokkel. Det ble også identifisert forbedringspunkter knyttet til mangelfull dokumentasjon av kvalitetskontroll, analyseforutsetninger, vekter og lukningsmidler.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77