Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Mærsk Intrepid

Petroleumstilsynet gjennomførte 17.-20. mars 2015 tilsyn med Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge As innen fagområdene arbeidsmiljø og logistikk.


Målet med tilsynet var å verifisere at selskapene overholder regelverket og forutsetningene for SUT-vedtak innenfor fagområdene arbeidsmiljø og logistikk.

Resultat
Det ble verifisert avvik knyttet til:

 • Beskyttelse- og guidestruktur
 • Materialhåndtering
 • Løfteoperasjoner
 • Trening og øvelser
 • Løfteutstyr
 • Analyser
 • Tiltak
 • Kompetanse og ansvarsavklaring
 • Kompetanse og informasjon
 • Arbeidsmiljøutvalg

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Kompetanse
 • Eksos i krankabiner
 • Tekniske forhold
 • Kjemikalier
 • Registrering av arbeidsrelatert sykdom


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064