Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Marathon Oil Norge AS – Bøyla-prosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 13. februar 2014 tilsyn med Bøyla-prosjektet. Aktiviteten var rettet mot prosjektstyringen for havbunnsanlegg og rørledningssystemer.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer, og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.
 

Journal 2014/45

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064