Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Invincible – Valhall DP

4. og 6. september 2017 førte vi tilsyn med Aker BP sine stedsspesifikke konstruksjonsanalyser og vurderinger for bruk av Maersk Invincible ved Valhall DP.


Aker BP søkte om samtykke 20. januar 2017 for bruk av den nye oppjekkbare innretningen Mærsk Invincible. Samtykket ble gitt 4. mai 2017. Siden det er første gang Mærsk Invincible brukes, ønsket vi å gjøre tilsyn med hvordan Aker BP påså at innretningen var egnet for bruk på Valhall. Vi ønsket å gjøre tilsynet før vintersesongen 2017-2018 startet.

Mål
Målet med tilsynet er å gjøre stikkprøver med om de stedsspesifikke analysene av den oppjekkbare innretningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Kontroll og verifikasjon etter Sjøfartsdirektoratets regelverk
  • Analyser etter regelverket til DNV GL

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77