Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Intrepid

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Mærsk Drilling (Mærsk) i perioden 3.- 5. desember 2013.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Mærsk har gjort de nødvendige målinger og tiltak for å sikre seg at Mærsk Intrepid er i samsvar med petroleumsregelverket for maritime systemer og bærende konstruksjoner.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til utmattingsanalyser.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • vanntette dører
  • bruk av standarder
  • Utmattingsanalyser

 

Journal 2013/1217

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064