Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 5.-14.mars 2014 tilsyn mot Maersk Drilling innen beredskap og vedlikeholdsstyring.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at Maersk Drilling, på alle nivå i organisasjonen, jobber systematisk med forebygging av storulykker i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Barrierer og ytelseskrav
  • Barrierer for beredskap
  • Brannstasjoner
  • Trening og øvelser
  • Lugardører

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Rømningsveier
  • Vedlikeholdsstyring
  • Overflatevedlikehold

 

Journal 2014/102

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064