Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Drilling Norge AS - Maersk Reacher

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn 18.3.2014 og 27.3.2014 med Maersk Drilling sin oppfølging av alarmsystemet i borekontrollrommet på Maersk Reacher.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Maersk Drilling sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til alarmrater og oppfølging av alarmsystemet.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til IKT-sikkerhet.

 

Journal 2014/72

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064