Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin – selskapets egen oppfølging

Ptil førte i perioden 6.-16. september 2016 tilsyn med Lundin rettet mot selskapets egen oppfølging.


Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at Lundins planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2016 om Ledelsesansvar. I hovedprioriteringen vektlegges hvordan ledelsen arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet, hvordan avvik håndteres og hvordan forbedringsprosesser initieres og styres.

Tilsynsaktiviteten utgjør en del av en likelydende tilsynsaktivitet som ble påbegynt i 2013, hvor målet har vært å adressere og vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging. I 2016 rettes tilsynsaktiviteten mot Statoil og Lundin.

Tilsynet med Lundin identifiserte ingen avvik fra kravene i regelverket.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til selskapets vurdering av prosesser for oppfølging og sammenheng mellom risikostyring og oppfølging. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77