Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin og Ocean Rig – brønn 7220/11-5 S

Vi har ført tilsyn med Lundin Norways (Lundin) langtidsbrønntest på brønn 7220/11-5 S. Tilsynet omfattet også Ocean Rig som innehaver av SUT for boreinnretningen Leiv Eiriksson.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i tidsrommet 22. mars til 28. juni 2018.

Bakgrunn
Lundin fikk samtykke til boring, komplettering og brønntesting av brønn 7220/11-5 S den 20. mars 2018.

Målet med tilsynet var å følge opp at regelverkskrav ble fulgt ved utføring av langtidstesting (extended well testing - EWT) av brønnen.

Samspillet mellom operatør, reder og testekontraktør, samt tekniske løsninger med risikoreduserende tiltak, var sentrale tema under tilsynet. Tilsynet omfattet også ansvarsforhold under gjennomføring av aktiviteten og vedlikeholdshistorikk for utstyr involvert i langtidsbrønntestingen.

Resultat
Det er vår vurdering at Lundin har gjennomført en grundig planlegging av aktiviteten og at denne har startet tilstrekkelig tidlig. De viktigste aktørene under EWT har alle vært med i planleggingsprosessen fra et tidlig stadium og vårt inntrykk er at samarbeidet mellom de involverte har vært godt. I tillegg til Lundin som operatør, gjelder dette Ocean Rig (reder og hovedbedrift), Halliburton (testeanlegget), Expro (landestreng med testetre) og Teekay (reder av lagerskip).

Tilsynet identifiserte ikke avvik fra regelverkskrav, men noen forbedringspunkter som omfatter familiarisering og opplæring av personell, gassdeteksjon i testområdet, nødavstenging av testventil og roller og ansvar.

Vi har bedt Lundin og Ocean Rig innen 20. august 2018 gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77