Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin Norway AS – Edvard Grieg

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med Lundin Norway AS (Lundin) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Edvard Grieg.


Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Edvard Grieg. Vi ønsket å få presentert hvilke prosesser Lundin har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjon.

Hensikten med tilsynsaktiviteten er også å forebygge luftfartshendelser som kan tilbakeføres til helikopterdekket eller operasjonen av dette.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik knyttet til styring av beredskap under tilsynet, men det er identifisert noen forhold med potensiale for forbedring.

LT gjorde observasjoner knyttet til helikopteroperasjoner/-dekk.


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77